Samarbete Lettland – Georgien

Den 17 december skrevs ett avtal som ska öka samarbetet mellan Lettland och Georgiens tåg, så att det ska bli enklare att transportera sig mellan de båda länderna. Allt i syfte så att det ska bli enklare att transportera sig mellan Skandinavien och Centralasien, Kina.

Mera Info via denna länk.

Inget Tåg, men väl en linbana i Georgien.
Inget Tåg, men väl en linbana i Georgien.