Knutpunkt Madrid

Skrevs den av

Snart är den spanska huvudstaden med

Spanska Höghastighetståg
Höghastighetståg i Spanien