Bosnien – Hercegovina

Skrevs den av

Den första tåget som gick i Bosnien – Herzegovina sattes i trafik 1872, närmare bestämt på Julafton, den 24 december. Det var ett spår som byggdes som en del av den Turkiska järnvägen och det var tänkte som en del av huvudvägen mellan Wien och Istanbul. Banan i Bosnien- Herzegovina var drygt 10 mil.
Efter konferensen i Berlin 1878, då Österrike- Ungern ockuperade Bosnien-Herzegovina började man intensivt bygga järnvägarn. Det var speciella trupper som byggde järnvägen, till skillnad mot i Sverige och många andra länder, där järnvägsbyggarna var en speciell yrkesgrupp, Rallare. I Bosnien byggde man inte för civil trafik utan mera med syftet att de ockuperade styrkorna skulle kunna förflytta sig snabbt och säkert. Man byggde och under slutet av 1800-talet hade man en ganska stor järnväg, med anknytningar mellan många platser inom landet och även till en del grannländer, Kroatien, Montenegro med flera. 1969 började man elektrifiera tågen ett arbete som var klart 1992. Då hade man det modernaste tågen på hela Balkan. Men så kom kriget, och förstörde väldigt mycket av det som man hade skapat. Man var åter i stenålder vad gäller tågtrafik. Man räknar med att tåg och banor för drygt en miljard USdollar förstördes. Det är mycket pengar för en ung stat som Bosnien-Herzegovina. Man jobbar ännu ganska hårt med att renovera de gamla banorna. Dels med egna pengar, dels med internationellt stöd. Idag finns det ungefär 608 mil järnväg i landet. Landet är ganska bergigt och det visar sig när det gäller tunnlar och broar. Järnvägsnätet har 163 tunnlar och 233 broar. Till detta kommer ca 35 viadukter.

Du bokar inhemska biljetter via
https://www.zfbh.ba/
Den lilla utbrytarrepubliken Srpska har egna tåg, som du hittar här. https://zrs-rs.com/


Tåg i Bosnien-Hercegovina
Tåg i Bosnien-Hercegovina
Tåg i Bosnien-Hercegovina